חייגן קווי ויסוניק

         החייגן מתחבר לרשת הטלפון הקווי.

         לחייגן יש שתי כניסות ל-2 אירועים שונים.

         הפעלה של אחת מהכניסות תגרום להתקשרות אוטומטית אל שתי קבוצות מנויים בנות 4 מנויי טלפון כל אחת  ולשיגור אוטומטי של הודעות קוליות מוקלטות דרך קו הטלפון.

         ניתן  לתכנת את החייגן כך שהודעה מוקלטת אחת תשוגר לשתי הקבוצות של מספרי הטלפון, כלומר 8 מינויים..

         כאשר החייגן מופעל הוא משתלט על קו הטלפון במידה ומתבצעת בו שיחה.

         החייגן מתאים לרשתות טלפון הפועלות בחיוג פולסים או בחיוג צלילים.

         ניתן לאשר את קבלת ההודעה שמתקבלת ע"י החייגן בהקשת קוד דרך הטלפון ולעצור את המשך פעולתו למנויים הנוספים.

         ניתן להפעיל בחייגן מצב האזנה. במצב זה יוכל מקבל ההודעה להפעיל מיקרופון שיאפשר לו להאזין לנעשה באתר במשך 60 שניות. ניתן להאריך את משך האזנה.

         עם הפעלתו יוצא החייגן למחזור פעולה אוטומטי שמסתיים עם קבלת אישור קליטה מהטלפון המרוחק או עם השלמת המספר המכסימלי של ניסיונות ההתקשרות שנקבעו בזמן התכנות של החייגן.

         החייגן מותאם לעבודה עם מערכות לגילוי אש, מערכות אזעקה, חיישני הצפה, מערכות למניעת הצפות מים וכל מערכת אחרת שפועלת באמצעות מגע יבש.