Tilt Sensor GRI 4561 

חיישן ההטיה GRI 4561 מיועד לשימוש במקומות בהם נדרש זיהוי מדויק של ניסיון הזזה של האובייקט המוגן.

הטיה של 10 מעלות ויותר של האובייקט, יביא לפתיחת המגע היבש לקבלת ההתראה.

המפסק עצמו קשיח ומוגן במעטפת פלסטיק אטומה לחלוטין.

ניתן לחיבור באמצעות ברגים ו/או נייר דבק דו צדדי.

 

מפרט
זרם מכסימאלי:

0.5A ב- 30Vac/dc

0.2A ב-240Vac

זווית הפעלה: 10